Senarai Kertas Persidangan

Bil Tajuk Fail
71 Produk Perkhidmatan Perbankan Islam
Oleh:  Prof. MadyaDr. Asyraf Wajdi Dusuki
 
 
72 Rangka Kerja Syariah Dalam Transaksi Kewangan Islam Dari Perspektif Penasihat Syariah dan Jawatankuasa Syariah
Oleh:  Prof. Madya Dr Ashraf bin Md. Hashim
 
73 Sekilas Pandang Mengenai Pembangunan & Perkembangan Sistem Kewangan Islam
Oleh:  Ahmad Hizzad Baharuddin
74 Sistem Kewangan Islam dan Konvensional: Satu Perbandingan Kritis
Oleh:  Ust. Suhaimi Mohd Yusof
 
75 Urustadbir Korporat Dan Shari’ah (Corporate And Shari’ah Governance) Bagi Institusi Kewangan Islam
Oleh:  Prof. Madya Dr. Mohamad Akram Laldin
Pengarah Eksekutif, ISRA
76 Konsep Judi Menerusi Al-Quran Dan Sunnah
Oleh: Prof. Madya Dr. Engku Rabiah Adawiah binti Engku Ali
 
 
77 Judi Menurut Undang-Undang : Isu Dan Cabaran
 Oleh :Haji Mahamad Naser bin Disa
78 Konsep Pertandingan dan Hadiah Di Dalam Islam
 Oleh: Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim
 
 
79 Garis Panduan Peraduan Berasaskan Hadiah
Oleh: Mohamad Zarifi bin Mohamad Daud
 
80 Pertandingan, Hadiah dan Judi dari Perspektif Syariah (Pawer Point)
Oleh: Prof Dr Ashraf Md Hashim, Penyelidik Kanan, ISRA